La fundació Gala-Salvador Dalí rep el 60% dels visitants que tenia abans de la pandèmia i encara la recuperació

Publié le 11/05/2022

Durant el primer trimestre de 2022, 76.030 persones han visitat els tres museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí (Figueres, Portlligat i Púbol). Això suposa el 60% dels que va rebre abans de la pandèmia durant el mateix període (gener-març 2019). Es confirma una tendència que li permet encarar amb confiança la recuperació, segons ha anunciat la institució en concloure la reunió del Patronat que s’ha celebrat aquest matí a Figueres.

El President Jordi Mercader ha anunciat noves incorporacions a l’equip de la Fundació.

Aquesta recuperació s’expressa també en els resultats de l’exercici 2021, que recullen un excedent de 821.000 euros, mentre que els de 2020 van registrar pèrdues de més de 3 milions d’euros. Aquests resultats són la conseqüència, entre d’altres mesures, d’una reducció dràstica de la despesa que ha passat de 12.329.000 euros, el 2019, a 6.766.000 euros el 2021.

La Fundació Dalí subratlla l’impacte positiu que ha tingut la implementació d’una política rigorosa mitjançant la millora en la assignació de l’esforç intern i el control de la despesa, sense perjudici del manteniment i inversions en els tres museus durant els darrers anys. La fortalesa econòmica de la Fundació és la millor garantia per preservar la independència de la institució i per aconseguir uns excedents que li permetin dur a terme, en els propers anys, ambiciosos programes artístics i culturals.

La Fundació ha valorat la corresponsabilitat i l’esforç del personal, així com les renúncies salarials dels seus directius, i ha reconegut a la plantilla la seva contribució decisiva a la superació de les dificultats que va suposar la crisi de la pandèmia.

D’altra banda, la Fundació ha portat a terme una reorganització interna destinada a millorar el seu funcionament així com l’eficàcia dels seus equips. Com part d’aquesta reforma interna han estat nomenats Fèlix Roca director general, Leonora Aixas directora comercial i Carme Ruiz sotsdirectora d’exposicions i col·leccions.

El Patronat de la Fundació Gala-Salvador Dalí ha destacat la voluntat de desenvolupar el sistema de Governança aprovat recentment per complir els objectius de transparència i retiment de comptes. En aquest sentit, la Fundació incorporarà pròximament el seu informe de Govern Corporatiu al web institucional, junt als comptes de l’any 2021.

La recuperació del nombre de visitants i les fites econòmiques assolides han de permetre una plena recuperació dels programes de la Fundació el proper any 2023, tant pel que fa a la gestió dels tres museus, com a la celebració d’exposicions internacionals, tradicionals i immersives, i la política de conservació i protecció de l’obra daliniana.

En la nova etapa, hi destaca també la presentació, davant de la Comissió Europea, del programa Europa Creativa per part d’un consorci internacional liderat per la Fundació Dalí i integrat pel Museu Rodin i el bufet d’advocats italians CBN & Partners, de Milà, i com entitats associades, el Museu Reina Sofía de Madrid i la Fundació Henry Moore de Leeds. El programa, destinat a crear estàndards internacionals per a l’estudi i la gestió de l’obra escultòrica mitjançant la tecnologia blockchain, té una importància particular en la defensa de l’obra tridimensional de Dalí, un dels objectius de la Fundació.

Inauguració de l’exposició entorn a La Divina Comèdia: Joan Manuel Sevillano, gerent de la Fundació Dalí; Enric Martín, director d’ERCO; Lucio Izzo, director de l’Istituto Italiano di Cultura; Emanuele Manzitti, cònsol general d’Itàlia; Montse Aguer, directora dels Museus Dalí; Jordi Mercader, president de la Fundació Dalí; Jordi Masquef, diputat de Cultura de la Diputació de Girona; Juliette Murphy, comissària de la mostra, i Fèlix Roca, director general de la Fundació Dalí

D’altra banda, l’exposició de l’obra El Crist, que s’exhibeix de forma permanent en el Museu Kelvingrove de Glasgow, i que va ser posposada degut a la pandèmia, s’inaugurarà la tardor de 2023 en el Teatre-Museu Dalí de Figueres. La mostra anirà acompanyada d’un treball exhaustiu del Centre d’Estudis Dalinians i del departament de Conservació i Restauració, així com d’un catàleg.

La Fundació ha agraït al Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona el suport que li han ofert aquests darrers anys.

La Memòria anual en versió bilingüe català/castellà es pot consultar aquí.