La Casa de la Generalitat célèbre la Diada Nacional de Catalunya à la Casa Macià de Prats de Mollo avec le président d’Òmnium, Jordi Cuixart

Publié le 01/09/2021

La Fête Nationale de la Catalogne, le 11 septembre, est depuis quelques années un événement tout particulièrement important pour les Catalans du Sud, puisqu’il concentre l’esprit de revendication des libertés publiques et politiques catalanes, actuellement durement maltraitées. Pour sa part, la Casa de la Generalitat a inauguré l’an dernier une manière décentralisée et itinérante de célébrer cette journée et pour cela cette fête aura lieu cette année dans les jardins de la Casa Macià de Prats de Mollo, le vendredi 10 septembre à 17h, en collaboration avec la municipalité de Prats de Mollo et l’association Casa Macià. La Casa Macià sera par ailleurs ouverte au public pour la première fois.

Cette année, l’invité d’honneur de cette journée sera Jordi Cuixart, le président de l’association Òmnium Cultural, qui donnera son point de vue sur la situation actuelle en Catalogne et sur les relations avec la Catalogne Nord. Le groupe de musique populaire Cor de Carxofa interprétera quelques œuvres musicales, parmi lesquelles Els Segadors. Cette manifestation est ouverte à tous, dans le strict respecte des règles de sécurité sanitaire.

Pour plus de renseignements: Casa de la Generalitat, 1 carrer de la Fusteria, Perpinyà, 04 68 35 17 14, casaperpinya@gencat.cat.

La Casa de la Generalitat celebrarà la Diada Nacional de Catalunya a la Casa Macià de Prats de Molló amb el President d’Òmnium, Jordi Cuixart

La Festa Nacional de Catalunya, l’11 de Setembre, és des de fa uns anys un dia particularment important per als catalans del sud, ja que concentra l’esperit de reivindicació de les llibertats públiques i polítiques catalanes, actualment durament maltractades. L’any passat la Casa de la Generalitat va iniciar una forma descentralitzada i itinerant, de celebrar aquesta Diada i per això enguany tindrà lloc als jardins de la Casa Macià de Prats de Molló, el divendres 10 de setembre a les 17h, en col·laboració amb el municipi de Prats de Molló i l’associació Casa Macià.  Aquest és el primer cop que la Casa Macià serà oberta al públic.

Enguany, el convidat d’honor d’aquesta celebració serà el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que donarà el seu punt de vista sobre la situació actual a Catalunya i les relacions amb Catalunya Nord. El grup de música popular Cor de Carxofa interpretarà algunes peces musicals, així com Els Segadors.  L’acte és obert a tothom, en el respecte estricte de les normes legals de seguretat sanitària.

Més informacions: Casa de la Generalitat, 1 carrer de la Fusteria, Perpinyà, 04 68 35 17 14, casaperpinya@gencat.cat