L’organisation de la « Diada » de la Catalogne Nord dénonce la censure et les entraves administratives par la nouvelle mairie de la Ville de Perpignan

Publié le 08/11/2021

Le Collectif « 7 de novembre » nous communique sous le titre « L’organisation de la « Diada » de la Catalogne Nord dénonce la censure et les entraves administratives par la nouvelle mairie de la Ville de Perpignan », avec prière d’insérer :

« Le Collectif « 7 de novembre », organisateur de la « Diada » de la Catalogne Nord, dénonce une censure politique et des entraves administratives de la Ville de Perpignan, régie par l’extrême droite, pour l’organisation de la manifestation de cette année.

Le Collectif dénonce que le maire Louis Aliot a usé de son pouvoir à la mairie, par exemple, en interdisant le déploiement de l’estelada au Castillet. C’est la première fois depuis 2004 qu’un maire s’oppose à cette demande. Alors que «Perpignan, la Catalane» a respecté la liberté d’expression et a mis à disposition ses monuments historiques catalans, la nouvelle «Perpignan, la Rayonnante» a préferé les drapeaux espagnols, le 12 octobre dernier, pour fêter el « Día de la Hispanidad », commémorant une colonisation et un génocide humain et culturel des peuples autochtones d’Amérique.

De plus, les organisateurs dénoncent que, cette année, la Mairie a refusé, également pour la première fois, l’autorisation d’occuper l’espace des places Verdun et Victoire autour du Castillet et a refusé la mise à disposition d’un podium et l’accès à l’électricité pour sonoriser les discours de la fin de la manifestation. Il a aussi été refusé un espace pour le stationnement des bus en provenance de Catalunya Sud spécifiquement pour les manifestations de ce samedi 6 novembre. 

Le Collectif invite toutes les entités de la ville et ses habitants à ne pas avoir peur du fascisme institutionnalisé, à désobéir pacifiquement et, plus que jamais, à rechercher l’unité contre l’extrême droite et à descendre dans la rue pour revendiquer et lutter pour les droits les plus fondamentaux tels que la liberté d’expression, de réunion et de manifestation. »

« El Col·lectiu 7 de novembre, organitzador de la Diada de Catalunya Nord, denuncia censura política i un conjunt de traves administratives per part de l’Ajuntament de Perpinyà, governat per l’extrema dreta, en l’organització dels actes de la Diada d’enguany. 

En concret, el Col·lectiu 7 de novembre denuncia que l’alcalde Louis Aliot ha fet ús del seu poder a l’Ajuntament, per exemple, prohibint de desplegar l’estelada al Castellet. És la primera vegada, des del 2004, que un alcalde s’oposa a aquesta petició. Mentre “Perpinyà, la Catalana” ha respectat la llibertat d’expressió i ha posat a disposició de la seva població els seus monuments històrics catalans, la nova “Perpinyà, la Radiant” ha preferit lluir banderes espanyoles el passat 12 d’octubre i celebrar « el dia de la hispanitat », tot commemorant una colonització i un genocidi humà i cultural dels pobles indígenes d’Amèrica. 

A més a més, el col·lectiu organitzador de la Diada de Catalunya Nord denuncia que, enguany, l’Ajuntament ha denegat, també per primera vegada, el permís d’ocupar l’espai de les places Verdun i de la Victòria del voltant del Castellet i ha refusat la petició d’una tarima, sonorització i un punt de llum per a l’acte final de manifestació per a la Diada, així com el refús d’habilitar un espai per a l’aparcament d’autobusos vinguts des de Catalunya Sud expressament per als actes reivindicatius d’aquest dissabte 6 de novembre. 

Finalment, el Col·lectiu 7 de novembre convida totes les entitats de la vila i la seva gent a no tenir por al feixisme institucionalitzat, a desobeir pacíficament i, més que mai, cercar la unitat contra l’extrema dreta i sortir al carrer per reivindicar i lluitar pels drets més bàsics com són la llibertat d’expressió, de reunió i de manifestació. »